Den vinterstengte strekningen åpner for fri ferdsel fredag 31. mars. Veien har vært vinterstengt siden november 2022. Strekningen ligger i et område der villreinen ferdes. Derfor sjekker Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor på Hardangervidda reinen befinner seg før de gir tillatelse til å brøyte og åpne veien. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

«Merk derfor at veien kan bli stengt på kort varsel dersom villreinen flytter seg, som et ledd i forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda» skriver fylkeskommunen.

Dermed blir det langt lettere for "vikeninger" nord i nabofylket å ta turen til palmesøndagens store arrangement - Snowshoe Thompson minnerenn.