Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Jan Andresen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har lyst til å starte med å si at det ikke alltid er lett å gå ut å med noe som enkelt person, spesielt for meg som har familierelasjon til Lederen av partiet. Det er fort at folk tenker at jeg ytrer meg for å støtte opp under min far, Slik er det ikke. Ønsker å presisere at dette er mitt brev og mine ord.

Som styrerepresentant for arbeiderpartiet blir jeg skuffet over hvordan Jan Andresen omtaler styret.

Han får det til å høres ut som styret i arbeiderpartiet ikke tar hensyn og kjører sitt eget solo løp. Slik er det ikke.

Som Jan skriver står det i vårt program at vi skal jobbe for dagens skolestruktur. Vi klarte det for et år siden med mange tøffe runder for hvordan vi skulle gjøre det med ca 23 mill som skulle spares inn. Vi fikk mye refs da også når vi gikk inn og tok kuttene en annen plass, slik er politikken og det må man tåle. Det er en umulig oppgave å gjøre alle fornøyde. Når budsjettet blir lagt frem i år med 27 mill i innsparinger er det igjen ventet tøffe runder. 11 November før budsjettet skal legges sammen med posisjonen innkaller styret alle sine medlemmer til medlemsmøte der budsjett er agenda for kvelden.

Kommunedirektøren er tilstede slik at alle medlemmene får presentert budsjettet og de innsparinger som kommunen står over. Her var det rom for å stille de spørsmålene man ønsket til kommunedirektøren. Etter at kommunedirektøren var ferdig og gått ble de vanskelige kuttene tatt opp som ikke bare omhandler Miland skole. Det var stor forståelse fra de aller fleste medlemmene hvorfor disse vanskelige kuttene nå måtte tas. På dette møte var det ca 20 stk som var tilstede. Vi i Styret kan ikke legge opp til et budsjett sammen med posisjonen hvis flertallet på dette møte hadde vær sterkt imot de forslagene som lå til grunn og til de tankene styret hadde til budsjettet.

At Jan ikke var tilstede eller tok kontakt i forkant av møte må han ikke legge skylde på styret for, som 1 vararepresentant til kommunestyre bør du etter min mening møte opp eller bidra skriftlig hvis du har noen synspunkter. Under budsjettarbeidet har ikke Jan vært til stede på noen møter, hverken i gruppemøter eller medlemsmøter. Han har hatt alle muligheter for å ytre seg med sin tilstedeværelse eller med skriftlig innspill. Styret har heller ikke fått inn noen forslag i fra Jan til budsjett. Derfor synes jeg det er trist at han går ut slik han gjør. Leser at han sitter inne med forslag for hvordan situasjonen med skolen kunne løses. Da er det underlig at han ikke deler disse tankene med partiet hvis han sitter inne med noe her som vi andre ikke har tenkt.

Styret har i etterkant av budsjettarbeidet mottatt ett brev fra Jan der han mener at styret bryter sitt valgløfte og mener det burte være et nytt medlemsmøte angående spesifikk Miland skole. Det er kun noen få,2-3 stk som har skrevet inn at de ønsker nytt medlemsmøte. Det er ikke flertallet som har ønsket dette, derfor synes ikke styret det var riktig å innkalle til enda et nytt møte. Alle har hatt mulighet for å møte eller komme med skriftlig innspill til budsjettet. På dette grunnlaget synes jeg kritikken til Jan mot styret er en kritikk som ikke er fortjent. Vi jobber å gjør så godt vi kan og prøver og skal etter beste evne ivareta alle medlemmene. At Jan føler det slik er trist. Det er lett å gå ut å refse andre slik jeg føler Jan gjør her. Hva med hans ansvar??? Som 1 vararepresentant burte han også tatt sitt ansvar, og det er å møte opp og bistå partiet sitt med tanker, løsninger og gode demokratiske prosesser, spesielt i tøffe budsjettperioder. Det er i disse tøffe sakene det er viktig for et styre å ha medlemmer som møter opp, engasjerer og bidrar med sitt, for det er på disse møtene styret søker råd og løsninger for videre arbeid.

Styrerepresentant

Anita Stang.