I Rjukan Arbeiderblads utgaver den 17. juli og 31. juli 2021 finner vi overskriftene; Svar til Arild Standal og Vidar Stang svarer Evy Eilertsen. Altså to leserinnlegg fra leder i Tinn Arbeiderparti. Lovende overskrifter, men skuffende innhold. Ingen av leserinnleggene gjør noe som helst forsøk på å gi tilsvar til de spørsmålene de to ovennevnte i gjentatte leserinnlegg har rettet til den såkalte posisjonen i Tinn kommunestyre. I stedet får man en belæring om lederens vyer, tro, visjoner og hvor nytteløst det er å samarbeide med opposisjonen. I tillegg til alle møtene de har hatt. Mon tro om Tinn Arbeiderpartis leder har funnet inspirasjon fra tidligere statsminister, tidligere leder i det Norske Arbeiderparti og politikkens ubestridte tåkefyrste Thorbjørn Jagland da leserinnlegget ble skrevet. Det er rett og slett imponerende ved bruk av så mange ord å være i stand til å formidle rett og slett ingenting!

Tinn Arbeiderpartis leder (og også hele styret) er tydeligvis av den oppfatning at spørretimen i kommunestyret er det eneste plausible forumet velgerne kan stille ham spørsmål. Dette er en anakronisme i 2021; dagens politikere får finne seg i at det eksisterer aviser, blogger, sosiale media og andre kommunikasjonskanaler i digitale medier i samfunnet i dag som de rett og slett må forholde seg til. Det gjør jo selv Tinn Arbeiderpartis leder når han selv finner det opportunt.

I Rjukan Arbeiderblads nettutgave den 30. juli følger styret i Tinn Arbeiderparti opp med et leserinnlegg der undertegnede får sitt pass påskrevet. Det er helt ok det! Når man tar seg den frihet å utfordre og kritisere øvrigheta så må man finne seg i såpass! Likevel inneholder ikke innlegget noe ny informasjon av særlig interesse. Det at Tinn Arbeiderpartis styre står last og brast med sin partileder er vel ingen nyhet. I motsatt fall hadde de vel kvittet seg med vedkommende.

Likevel fastholder jeg min kritikk av partilederens kommunikasjonsform overfor de ovennevnte. Jeg finner den udemokratisk og direkte ufin. Noen ville nok godt så langt til å hevde at det er på grensen til det bøllete. Det skal jeg avholde meg fra. Standal omtales mer eller mindre som en dissident (Sitat; Husker det veldig godt, for da stod vi på samme side, hva som har skjedd etterpå må gudene vite......). Dette er altså kommunikasjonsformen en av samfunnets støtter i denne kommunen benytter i forhold til en beboer, ansatt og velger i kommunen. Jeg finner det likevel oppsiktsvekkende at det samlede styret i Tinn Arbeiderparti er av den oppfatning at denne kommunikasjonsformen er hensiktsmessig overfor kommunens innbyggere. Men, man kan jo ikke annet enn å ta det til etterretning!

Tinn Arbeiderpartis styre følger opp med at vedtaket som er fattet er lovlig. Jeg har aldri sagt at det ikke er lovlig fattet, men jeg fastholder likevel min kritikk om det er et klokt vedtak med det nåværende styrkeforholdet i kommunestyret. Tinn Arbeiderpartis styre velger å fokusere sin kritikk på opposisjonen i kommunestyret og deres handlemåte i denne sammenheng. Det er greit det, men posisjonen representerer vel alle velgerne i kommunen og ikke bare på de som stemte på dem? Faktum er at bitte litt mindre enn halvparten av velgerne stemte på opposisjonen. I en så dann situasjon burde velgerne forvente en litt mer åpen tone fra de som sitter med sitt marginale flertall. Det samme gjelder også opposisjonens representanter.

Det må likevel være et tankekors for Tinn Arbeiderpartis styre at vedtaket i kommunestyret den 7.6.2021 ikke bare avviker fra vedtak fattet i forrige kommunestyre periode, men også sak om Utbygging av helse og omsorgstjenesten i Tinn kommune som ble behandlet i kommunestyre møte den 10.12.2020. På det tidspunktet satt vitterlig nåværende posisjon med makta! Vedtaket den 7.6.2021 setter store deler av premissene og føringene i dokumentet fra 10.12.2020 ut av spill. Dette har man jo som Tinn Arbeiderpartis styre sier lovmessig rett til å gjøre, men så har altså kommunedirektøren i Tinn satt ned foten og etablert en parallell utredning til posisjonens arbeidsgruppe. Heller ikke konsekvensen av dette finner Tinn Arbeiderpartis styre noen grunn til å kommentere for allmenheten.

Tilsidesettelse av egne vedtak er jo også noe et flertall har sin fulle rett til å gjøre. Helt lovlig det. Men, forutsetningen for en tilsidesettelse vil vel vanligvis være foranlediget av at de underliggende forutsetningene har endret seg, eller at man har funnet et meget godt alternativ. Tinns kommunedirektør er tydeligvis av den oppfatning at denne intensjonsavtalen ikke er en god avtale og påpeker også manglende utredning av konsekvensene ved å avvike fra det tidligere vedtaket. Det er ikke vanskelig å være enig med kommunedirektøren. Avtalen er god den, for Sykehuset Telemark! De får kvittet seg med drift og vedlikehold av en bygning de har forsøkt å avhende i årevis. Ingen har vært interessert! Ingen! Som motytelse har de forpliktet seg over en 5 års periode (kun 5 år) å tilføre sykehusbygget en del aktiviteter som de selv har 100% kontroll over. De kan også foreta endringer på egenhånd, uten innblanding av Tinn kommune. Tinn kommune får ta det de får! Dette altså fra samme organisasjon som la ned Rjukan Sykehus for få år siden under store protester og demonstrasjoner fra Tinns innbyggere!

I tillegg kan man jo spørre seg hvor klokt det er å lokalisere legevakt og fastlegekontor for kommunens innbyggere sammen med psykiatri og rusomsorgs tjenester. Lokalisering av psykiatri og rusomsorgstjenester 5 til 10 minutters gange fra Rjukan sentrum har potensiale til å bli en utfordring.

Det er vel bare å erkjenne at de ledende i kommunestyret ikke ser noen grunn til å gi noen som helst kommentarer utenfor spørretimene som vil komme i løpet av høsten! Etter den klargjøringen så ligger det vel til rette for at det forumet får en renessanse i denne høsten. Vi får bare håpe på at Rjukan Arbeiderblads journalister på det tidspunkt sitter klare med spissede blyanter slik at alle de som ikke har mulighet, eller ikke vil stille personlig i kommunestyremøtene, får tilgang til gode referater og kommentarer i avisens spalter.