Virke, Hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, forteller om størst økning i sommerhandelen 2020 i Vestfold og Telemark. Sommerhandelen utgjorde 19 prosent av årsomsetningen i fylket, og slår med det ut alle de øvrige fylkene i landet. Best ut i Vestfold og Telemark var Kragerø og Nissedal med 26,3 og 25,7 prosent. Tinn ligger også over gjennomsnittet i fylket med 21,4 prosent av årsomsetningen omsatt i de to sommermånedene.

Sommeren viktig for feriekommuner

Vestfold og Telemark har mange populære turistmål, og for mange butikker i fylket er sommerturistene helt avgjørende for å klare seg. Kommunene med mye turister har desidert høyest omsetning i forhold til resten av året. I tolv turistkommuner i fylket utgjorde sommeromsetningen over en femtedel av årsomsetningen.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, forklarer at hyttefolk og turister handler lokalt og bidrar til at mange kommuner får et skikkelig løft i handelen i juli og august. Dette er spesielt viktig for de minste og mest sårbare distriktsbutikkene der den gode omsetningen om sommeren gjør det mulig å holde åpent hele året.

Lavere omsetning i år

Stengte grenser i 2020 gjorde at mange tok ferien i eget land i fjor sommeren. Dette bidro til betydelig omsetningsvekst i butikkomsetningen i hytteområdene i de to sommermånedene. Årets sommer preges av usikkerheten rundt smittesituasjonen og hvor det blir mulig å reise på ferie.

I pressemelding fra Virke Handel skriver direktøren følgende:

"Den sterke veksten i sommerhandelen i fjor gjør at det er vanskelig å se for seg at handelen i norske butikker skal få et ytterligere oppsving i år. Mest sannsynlig vil detaljhandelsomsetningen gå litt ned, men årets sommerhandel vil likevel ligge godt over nivået i 2019"

Sommerhandelsrapporten anslår at butikkomsetningen i juli og august i år vil falle med fem prosent til 108 milliarder kroner. Det er seks milliarder lavere enn i fjor da omsetningen var på rekordhøye 113,8 milliarder kroner. Likevel er det rundt seks milliarder høyere enn i normalåret 2019.

I tillegg kommer netthandel, som er i sterk vekst. Det estimeres at den totale sommerhandelen vil ligge på 121 milliarder kroner, inkludert netthandel i norske butikker og torghandel utenom fast utsalgssted.

De fleste skal på Norgesferie

Stadig endrende reiseråd gjør det vanskelig å anslå nøyaktig hvordan sommertallene vil se ut i år, men folk flest blir i Norge. I Virke Reiselivs Reisepulsundersøkelse svarte kun tjueto prosent blant de som planlegger sommerferie, at de sannsynligvis vil tilbringe den i utlandet selv om norske myndigheter ikke lengre fraråder reiser i Norge eller til utlandet.

Andresen forteller at en med det kan anta at nordmenns taxfreehandel og forbruk i utlandet fortsatt blir begrenset. Det samme er det grunn til å tro om grensehandelen, selv om grensen er åpnet. Han forteller at en også i år må regne med et betydelig frafall av utenlandske turister.

Hjelper godt med turister

Hilde Midtbøen, en av to eiere på You&Me, forteller at sommeren i fjor var bra, men at i år har vært enda bedre. Hun er strålende fornøyd med mye turister i kommunen om dagen.

- Sommeren hittil har vært kjempebra! Hittil har vi større omsetning enn vi hadde på samme tid i fjor, som også var bra. Jeg tror at omsetningen i juni har vært god. Vi får mye folk innom nå som nordmenn ferierer i Norge, forteller Midtbøen.

Videre poengterer butikkeieren at alle som kommer innom er viktige og takker både lokalbefolkningen, hytteeiere og ferieturister.

- Jeg syntes lokalbefolkningen er kjempeflinke til å støtte opp. I tillegg hjelper det godt med sommerturister, men også hytteturistene som kommer året rundt. Det er vanskelig å si om vi ville klart oss uten turistene, sier Midtbøen.