Hjartdal håper fusjonen kan få ned den høye nettleia

- En fusjon mellom Tinn Energi og Hjartdal Elverk vil medføre et styrket selskap – som vil bidra til å gi noen stordriftsfordeler som gavner både Tinn og Hjartdal, mener ordfører Bengt Halvard Odden.