Nekter gjenbygging av Sportsplassen

Artikkelen er over 1 år gammel

Tinn kommune planavdeling berømmes for særdeles grundig arbeid med kulturminnedelen av planen i høringssvaret fra Telemark fylkeskommune, der saksbehandler lagt vekt på hensyn til barn og unges interesser, og at klimaplan og FNs bærekraftsmål hensyntas tydeligere i planen. Det er også stor skepsis til bygging på Sportsplassen, som også er kulturminneområde.