Foreslår nedleggelse av Miland og Hovin skoler

Rådmann Rune Engehult og ordfører Bjørn Sverre Birkeland

Rådmann Rune Engehult og ordfører Bjørn Sverre Birkeland

Artikkelen er over 1 år gammel

Det fremgår at Tinn kommune er dårligere stilt enn de fleste politikerne har forstått, da rådmannen la fram sitt budsjettforslag for kommunestyret torsdag ettermiddag. Selv etter drastiske kutt, når man ikke målene man har satt seg som førende. - Jeg må dessverre foreslå kutt som jeg vet vil opprøre mange av dere, og også blant befolkningen i Tinn, sa Engehult til politikerne.

DEL

KRAFTIGE KUTT I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAGTinns nye rådmann Rune Engehult, som har kommet fra Hjartdal kommune til den betydelig rikere kommunen Tinn, klarte ikke å legge skjul på at han selv var skuffet over at det skulle bli så tøft å få budsjettet til å gå opp for 2018, da han presenterte det for politikerne i Tinn kommunestyre torsdag ettermiddag.
- Jeg må dessverre foreslå kutt som jeg vet vil opprøre mange av dere og også blant befolkningen i Tinn, sa Engehult før han detaljert forklarte et opplegg der politikerne selv kan være med å regne ut i excel, hva et kutt eller en påplusning vil føre til, og få det hele til å gå opp økonomisk.

Når ikke målene
Oppsummert i korte ordelag foreslår rådmannen et budsjett som bare når opp i 2,2 % overskudd, noe som er 0,8 % under budsjettmålet som har vært vanlig i Tinn de seinere åra, og en rekke drastiske kutt. I tillegg klarer man ikke det nye målet om å ikke bruke mer enn 146 millioner av kraftoverskuddet. Innstrammingsbehovet er dobbelt så stort som man har sett nødvendig tidligere. Rådmannen har laget en liste over 73 tiltak, hvorav han har lagt inn 39 tiltak for å få budsjettet i havn.

Skole- og tilbudskutt
På rådmannens foreslåtte kuttliste ligger nedleggelse av Miland og Hovin skoler, nedleggelse av Hovin legekontor og dagaktiviteten ved Solvang, kutt i støtten til Notodden lufthavn, Røde Kors hjelpekorps og til løypemaskiner til Blefjell og Lysløypas venner i Hylldalen, og neste års videreasfaltering av Skirvedalsveien.
Det blir heller ingen gjenoppretting av kommunalsjef-stillingen Bystrøm forlot, og det blir kutt i renhold, vedlikehold og i asfaltbudsjettet. Det foreslås også stillingsreduksjon i kulturskolen, i politisk avdeling, reduksjon i bruk av media og markedsføring, herunder sikkert også lokale medier RA og Radio Rjukan.

Dette blir dyrere
Dette blir dyrere: SFO (+1,8%), SFO-mat (+4,4%), Kino (+5,3%), Kulturskole (+3-3,8%), Plan og byggesaker (+20%), slamtømming (+10%), Vann (opptil 5%), Avløp (opptil 16%), Mat på eldrehjem (+8%), Hjemmetjenester (+2,5%), Leie trygghetsalarm (+67%), Rehab/korttidsopphold (+3,2%) og Makspris på husleie øker med 500,- kroner.
Det synliggjøres også at Tinn kommune kan spare penger på å melde seg ut av Norsk Bane, Haukelivegen AS, Norges nasjonalparkkommuner og Utmarkkommunenes sammenslutning.

Nylige påplusninger vernet
Det er tidligere i år vedtatt påplussinger, som rådmannen har tatt hensyn til, deriblant sommervedlikehold i verdensarvbyen (3 mill.), markedbidrag til visitRjukan, Småroi-brøyting og vedlikehold av kommunale bygg.
I tillegg var det lagt inn tre millioner til bedre internett (mørk fiber), fornying av den fireår gamle PC-parken i kommunen, samt regional infrastruktur. Rådmannen har ikke rørt budsjettposter som politikerne i våres har gitt entydige signaler om at de ønsker å prioritere, eksempelvis driftsstøtten til idrettslinjetilbuset Rjukan Idrett på Rjukan vgs.

Statlige føringer
Rådmannen påpekte at statlige føringer fra regjeringen gjør at Tinn bare får en vekst i frie inntekter på 1,9%, som er 1 % under landssnittet i statsbudsjettet, og at man straffes for nedgangen i folketallet. I tillegg er det økte krav til pasienter i rus og psykiatri, ressurskrevende brukere, og innført gratis kjernetid for 2-åringer i barnbehage. Tinn trekkes også 1,6 millioner for elever som går i private skoler. Tinn trekkes også 14,2 millioner i inntektsutjevningssystemet fordi Tinn har høyere skatteinntekter enn snittkommunene. Alt koster Tinn kommune dyrt. Det siste året har man også mistet 12,4 millioner i integreringstilskudd, og man tror ikke man får spørsmål om bosettinger i 2019. Lønnsutviklingen medfører økte utgifter på lønn og pensjoner med hennholdsvs 14 millioner og 1,7 miillioner.

- Beklager
Med det oppnås det at handlingregelen på lånefinansiering er innafor, det samme er finansutgifter og likviditetsgrad, mens driftsresultatene man ønsker på fra 3-5% blir budsjettert til 2,22%, og bruken av kraftinntektene blir 11,5 millioner mer enn den vedtatte handlingsreglen tilsier.
- Jeg beklager det at jeg ikke får til å etterleve handlingregelen, men budsjett er likevel godt innenfor det forsvarlige og kravene som stilles til kommunene, sa Engehult.

Høring før 9. desember
Det var få kommentarer etter budsjettet politikerne ble slått i hodet med, og bortsett fra ros for en klar fremstilling var det Høyres Runar Espeland som tro hardest til da han mente at nå fikk man konsekvensen av at man hadde utsatt tiltakene som var varslet i lengre tid, og at man ikke hadde vurdert en kommunesammenslåing mer positivt.
Nå skal formannskapet som økonomiutvalg behandle budsjettet i møter 8. og 22. november, der innstillingen vedtas i det andre møtet. Så blir det lagt fram til offentlig ettersyn fram til 9. desember, før kommunestyret vedtar budsjettet i sitt møte 13. desember.

Artikkeltags