Tinn siste vannrør i asbest skiftes ut - mens nytt plastrør trekkes på plass

Nå skiftes de siste vannrørene i asbest ut i Tinn. De nye rørene trekkes under bakken – uten graving av grøfter. Prosjektet i øvre – Austbygde er kostnadsberegnet til vel 7 millioner kroner.