Tinn søker staten om fire millioner kroner til ytterligere omstilling

Formannskapet vil forlenge Omstillingsprogrammet til 2021 og søker staten om fire millioner for neste år. Hvis de får pengene vil en av arbeidsoppgavene for Rnu være å få ny aktivitet i bygningene som engang inneholdt Rjukan sykehus.