Gå til sidens hovedinnhold

Tinn Sp svarer Tinn Høyre: Kommentar til «En destruktiv opposisjon i Tinn kommunestyre»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I innlegget til kommunestyrerepresentantene fra Tinn Høyre leser vi i RA 02.03.2021, en rekke påstander og beskyldninger som vi ønsker å kommentere og ikke la stå uimotsagt.

At det er dissens i et kommunestyre er slett ikke uvanlig. Snarere er det høyst ordinært at representantene fra de ulike parti stemmer i samsvar med eget partiprogram og ikke følger flertallet eller posisjonen. Slik viser partiet med votering ønske om en annen politisk retning. Det kan også være aktuelt i saker der synet på retning og mål er forskjellige. Slik var det i forrige periode også, og i valgperioder før det. Det samme ser man rundt om i hele kommune-Norge.

Det spesielle i denne saken, vedr. støtte til Rjukan Digitale Arena AS (RDA), var at det var et habilitetsspørsmål i forkant av behandlingen av saken om støtte på 500’ nkr.

Det er ikke en ny praksis vi ønsket å innføre, og den ble heller ikke innført i forrige periode som det henvises til, men i 2012, med samme ordfører ved roret som i dag.

Begrunnelsen for å følge «vær varsom prinsippet» eller «føre var», er ikke fra vår side begrunnet i at noen av styremedlemmene i RnU har «egeninteresse, økonomisk vinning» i selve saken, men «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», som det står i Forvaltningslovens §6. Og videre; «Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.», og det var det i sakens anledning.

At: «...torsdag 25.2, valgte 9 representanter fra Sp og SV å stemme imot norsk lov» er vel å ta kraftig godt i. Om denne skjønnsmessige vurderingen var klokkeklar ville vel aldri saken vært til votering i kommunestyret. Da hadde det holdt med å vise til lovens tydelige språk, og latt være å votere over habilitetsspørsmålet, men det gjorde det altså ikke.

I §8 vedr. avgjørelse av habilitetsspørsmålet står det også at: «I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv.» Kommunestyret er et slikt organ og da er det de som skal avgjøre om representanten er habil/inhabil. Dette er en skjønnsvurdering fra sak til sak.

Praksisen vi fulgte har vært gjennomført uten vanskeligheter i snart ti år, etter folkevalgtopplæring og anbefaling fra den gang Fylkesmannen i Telemark. At det nå er innhentet juridiske vurderinger fra andre jurister som kommer til en annen konklusjon, er jo ikke uvanlig. Men det er altså den praksis som vi har fulgt og blitt anbefalt av Statens tilsyns- og kontrollorgan, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), som lå til grunn for den skjønnsvurderingen Senterpartiet gjorde.

Om posisjonspartiet Høyre ønsker å endre på det de opplever og beskriver som; «inneværende kommunestyreperiode har vært preget av et splittet kommunestyre.», er det en noe pussig måte å invitere oss inn på.

«I forrige periode fikk man til omtrent ingenting» og «Gruppelederne har et felles ansvar for å ikke diskutere saker bedre før kommunestyremøtene». Det siste sitatet var vanskelig å forstå, men om det skulle være en invitasjon til gruppelederne, ville det være naturlig at posisjonslederen tok dette initiativet.

Nå er det vel for øvrig slik at noe av det som i disse dager blir realisert, har blitt jobbet med over lengre tid enn bare den tiden nåværende posisjon har sittet, og vi må vel alle innse at noen ganger skjer ikke ting over natten.

Ellers støttet også vi saken det handlet om, nemlig å støtte Rjukan Digitale Arena AS med 500’ nkr, men da som et rentefritt lån, slik at vi framtidig også kunne gjenbruke pengene til å støtte nye gode prosjekter som evt. måtte komme.

Senterpartiets representanter i Tinn kommunestyre

Stian Lauluten, Barbro Stordalen, Svein Bakka, Tor Dale Svendsen, Annbjørn Lurås, Wenke Haaven og Bjørn Sverre Sæberg Birkeland