Da korona sørget for full nedstengning av Norge i mars 2020, låste også Tinn Sparebank dørene sine. Ansatte måtte ha hjemmekontor, og kundene fikk ikke lengre fysisk tilgang til lokalene til banken. Nå er de ansatte tilbake på sine faste plasser på Rjukan, Austbygde og Rauland, og kundene er velkomne tilbake i lokalene. Kunder kan booke tid på forhånd via e-post eller telefon, men dørene er per i dag fortsatt låst. Banksjef i Tinn Sparebank, Svein Olav Gvammen, håper på å kunne åpne de som normalt igjen i nærmeste fremtid.

Smittesporing er viktig

Banksjefen forteller at smittevern både for ansatte og besøkende har vært svært viktig for banken, og at låste dører blant annet skyldes behovet for smittesporing.

- Det er viktig for oss å ivareta kravene til smittesporing, og da har vi behov for å vite hvem som er her, sier Gvammen.

Videre presiserer banksjefen at det også er mulig å komme på spontane besøk uten noen avtale, og at de ønsker å ta inn så mange de har kapasitet til.

- Kunder kan også komme på døra uten avtale, også blir du sluppet inn etter den kapasiteten vi har. Vi har åpent for både avtalte møter og mer sporadiske besøk på døra, men da må vi se an kapasiteten. Det som er viktig er at vi har kontroll på de besøkende, og det får vi gjennom smittesporing, forteller Gvammen.

Viktigere enn butikker

Mens andre bedrifter og butikker åpnet dørene, valgte banken å fortsette å begrense kundenes tilgang til deres lokaler.

- Hvilken forskjell er det mellom dere og andre bedrifter som holder dørene sine åpne?

- Banken er en samfunnskritisk institusjon, og det betyr at den, uansett hva som skjer, skal holdes i drift. Og for at vi skal klare det, er det naturligvis viktig at de ansatte holder seg friske. Selv om vi får en situasjon hvor ansatte blir syke, må vi fortsatt klare å holde banken i drift, sier banksjefen.

- Dette gjør at vi må tenke litt ekstra rundt smittevern. Selv om dørene er stengte eller om vi har hjemmekontor, så må vi holde banken gående, fortsetter Gvammen.

Egne ordninger for enkelte

Videre forteller Gvammen at situasjonen slik den er i dag naturligvis ikke er optimal, men at han opplever at ordningene har funket veldig bra tatt omstendighetene i betraktning.

- Det har fungert veldig bra etter min oppfatning og at kundene gjennomgående både har hatt stor forståelse for situasjonen og syntes det funker. Det er ikke optimalt, men vi er i en pandemi, sier Gvammen.

Videre forteller banksjefen at de har tatt i bruk andre løsninger for å hjelpe kunder som ikke har hatt mulighet til å forholde seg digitalt, men at mange er blitt mye mer drevne på digitale verktøy.

- Det er ikke noe tvil om at kundeadferden generelt sett har blitt endra gjennom pandemien. Det er nok en del kunder som har lært seg å bli mer selvhjulpne, også har vi hele veien hjulpet kunder gjennom digitale kanaler, forklarer Gvammen.

Satser på åpning i august

De ansatte i Tinn Sparebank har hatt hjemmekontor siden utbruddet i mars 2020 og fremover, og Gvammen forteller om en gradvis større åpning.

- Vi startet med hjemmekontor i mars 2020 også har vi ambulert litt etter hvert. Vi delte blant annet arbeidsstokken cirka i to, hvor den ene gruppen var hjemme, og den andre her på kontoret. I tillegg hadde vi ut fra smittesituasjonen en lengre periode med helt stengte dører hvor kunder ikke fikk komme inn. Vi har fulgt mye av det offentlige kontorer har gjort, men nå er alle tilbake, sier Gvammen.

- Når åpner dere dørene igjen?

- Jeg ser for meg at hvis smittesituasjonen er uendret og vaksineringen fortsetter slik den gjør nå, så kan vi åpne som normalt etter ferien. Da vil vi fortsatt ha smitteverntiltak for alle besøkende, men folk kan komme til åpne dører som vanlig. Forhåpentligvis blir det åpent som normalt i midten av august, avslutter banksjefen.