I disse dager foreligger det et forslag fra administrasjonen i Tinn kommune om å overføre legestillingen i Austbygde til Rjukan.

Dette kan ikke Tinn SV være med på. Vi erkjenner at det kan være vanskelig å få søkere, men mener at det må fortsatt prøves med alle nødvendige midler for å få besatt legehjemmelen i Austbygde.

Det har vært legetilbud på bygdene i generasjoner og det ville være svært dramatisk om legestillingen skulle bli borte for folk i bygda.

Her må det jobbes på en proaktiv måte for å beholde tilbudet.

Det vil også få store konsekvenser for bl.a. Tinn helsetun. Den nåværende politiske posisjonen med Ap, Høyre og Frp har gitt signaler om å omorganisere, uten at folk og velgere får informasjon om hva som foregår. Er det slik at legestillingen skal fjernes og sees i sammenheng med helt nye planer for Tinn helsetun?

Når denne saka kommer opp til behandling vil SV gå i mot å flytte legestillingen fra bygda.

Tinn SV

Helene Kittelsen,

Trygve Lampe

Steinar A. Miland