Tinn SV vil uttrykke sterk bekymring og skuffelse over de realiteter, som kom frem ved rådmannens fremlegg før politisk behandling av økonomiplan og budsjett.

Det er tydelig at Tinn kommune er den av distriktskommunene som kommer aller dårligst ut. Det viser seg når vi er den kommunen som 2. år rad ligger på topp ved tildeling av INGAR-midler, et tilskudd som skal kompensere for de kommuner som dårlig ut ved tildeling av rammetilskudd.

Vi forstår at rådmannen ikke presenterer sitt forslag med glede, og vi ser dette som en direkte konsekvens av en distriktsfiendtlig politikk som har vedvart i hele Solberg-regjeringens regjeringstid.

Forslag som ligger bordet fra rådmann gir et dystert bilde av framtidas tjenestetilbud i Tinn:

Skatteoppkrever sentraliseres, noe som gir kutt av to kommunale stillinger.

Kutt av ca. 20 årsverk i kommunen

Nedleggelse av to skoler (Hovin og Miland)

Tinn SV vil fremover jobbe hardt for å gjøre disse kutt så små og skånsomme som overhode mulig, og vil påpeke at fagforeningene må være inkludert i dette arbeidet.


Tinn SV

Jenni Kvaran, Marianne Singsaas, Trygve Lampe, Jørn Langeland, Sanja Pasovic og Marianne Skårdal