På topp er Marius Skeie, med seg på det sosialliberale laget har han fått med seg :

2. Jan-Anders Dam-Nielsen

3. Thomas Notvik Torgersen

4. Kristine Bols

5. Aslak Høgetveit

6. Imko Gerrits

7. Tor Helge Flåto

- Tinn Venstre har hatt navnene på lista klare i omlag et halvt år, med folk som har sagt seg villig til å stå som reserve hvis det skulle være nødvendig. Det forteller Marius Skeie – toppkandidat og leder i Tinn Venstre- i en oppdatering på facebook.

Han har lagt ved et foto av lista med en mottattkvittering fra sekretær Inger B. Meland ved politisk kontor i Tinn kommune.

- Vi har det som antagelig blir den yngste lista i kommunen også ved dette valget, men skulle selvsagt hatt med flere kvinner — det satser vi på å få til ved neste valg, forteller han. Skeie forteller at lokalpartiet siden sist har hatt kommunevalg hatt fokus på å bygge lokallag og vi har vært representert på alle fylkesstyremøter, fylkesårsmøter og på landsmøtet til Venstre de siste fire årene.

- Tinn Venstre er det lokallaget i Telemark Venstre som har fått vedtatt mest politikk i fylkeslaget i denne perioden, det er vi stolte av — og flere av vedtakene har blitt til Venstres egen politikk og har blitt realisert via Statsbudsjettet, slik som f.eks. å prioritere klassisk miljøvern istedenfor vindturbiner på land, og å øke filmincentivordningen. Nå skal vi få på plass Tungtvannskjelleren!, lover han.

- Vi er omlag 20 medlemmer i Tinn Venstre som ønsker at Tinn skal ha framgang og vekst, og vi har motiverte folk på lista vår som ønsker å gjøre en innsats for å få til nettopp dette. Vi som er liberale tror at makt skal komme nedenfra, og at folk skal ha makt til å ta egne, selvstendig valg i sine liv. Det er det vi går til valg på, forteller han.