Gå til sidens hovedinnhold

Tinn Venstre sier ja til EU

Artikkelen er over 1 år gammel

Under Tinn Venstres årsmøte ble denne uttalelsen vedtatt.

JA TIL EU

I 2019 markerte vi 30 år siden Berlinmurens fall. I årene som fulgte falt resten av jernteppet. Et samlet Europa kunne juble for at stater som i mange tiår lå under autoritært sosialistisk styre kunne bli demokratiske og deres innbyggere få ta del i det liberale frihetsidealet som det moderne Europa representerte. Noen år senere ble flere tidligere østblokkland innlemmet i EU, noe som i vesentlig grad har bidratt til økt velstand, vekst og utvikling på hele kontinentet.

I lys av vår nære historie er det derfor et urovekkende utviklingstrekk at populisme og nasjonalkonservativ ideologi igjen kaster sine skygger over deler av Europa. Særlig enkelte tidligere østblokkstater viser en politisk dreining som er urovekkende. Slike tendenser blir også stadig mer synlige i Norge, om enn i mindre dramatisk og uttalt karakter.

I møte med vår tids store internasjonale utfordringer som klimaendringer og masseflukt er en slik politisk dreining svært alvorlig. For å løse disse problemene må Europa stå sammen og være en sterk, troverdig og rasjonell stemme i verden. Her har den liberale bevegelsen en viktig rolle som motvekt til populisme, vitenskapsfornektelse og nasjonalisme.

I Norge er det stadig flere og sterkere stemmer som tar til orde for å rive ned vårt samarbeid med Europa gjennom å skrote eller reforhandle EØS-avtalen. Dette vil både være katastrofalt for eksportnæringer og tilgang på arbeidskraft, og det vil stille oss enda mer på sidelinjen i internasjonale spørsmål. EØS-avtalen er et udemokratisk kompromiss som er i ferd med å gå ut på dato, men alternativet er ikke å skrote den. Alternativet er å søke fullverdig medlemskap i EU.

Tinn Venstre mener at vår tids største utfordringer kun kan løses gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid. Norge må stå fremst i kampen mot nasjonal og internasjonal populisme gjennom økt europeisk integrasjon, herunder at Norge får en plass rundt bordet i Brussel slik at Norge kan være med på å påvirke samfunnet vi er en del av.

Uttalelse fra årsmøtet i Tinn Venstre 5. mars 2020