Kunstnere utfordrer Tinn kommune

Kunstnere i Tinn mener det er satt av alt for lite penger til utsmykking av Atrå ungdomsskole. De mener dette kan være i strid med tidligere vedtak i kommunestyret.