Gebyrene flater ut

De samlede årsgebyrene for en gjennomsnittlig husstand i Tinn øker med kun én prosent hvert år fram til 2023 – fra dagens 16 000 kroner til 17 000. Samtidig som kommunen i samme periode skal investere 322 millioner kroner i vann, avløp og renovasjon.