Omsetning av eiendom i Tinn

Av

41 eiendommer ble omsatt i Tinn kommune i juni 2019.