Ingen vil bla opp 15 mill for eiendommen Luredalskomplekset

Statskog sliter med å få solgt det 17 000 dekar store Luredalskomplekset til 15 millioner kroner. - Utsett salget. Stykk opp eiendommen slik at lokale innbyggere har en mulighet til å kjøpe ! , mener avtroppende leder i samfunnsutvalget.