85 færre innbyggere hittil i år

Rådmann Rune Engehult fikk ingen hyggelig nyhet da han åpnet Statistisk Sentralbyrås (SSB) sin folketallsstatistikk i dag. For tredje kvartal viste en nedgang i folketallet på 44 personer.