Fredelig veteranvirksomhet i kveld

- Veteraner fra Forsvaret internasjonale operasjoner kan ha særskilte behov. Det er viktig at Tinn og andre kommuner kjenner til dette.