Lærer norsk gjennom praksis

Av

Den siste tiden har NAV hatt 13 deltakere, i ulik aldre og fra seks forskjellige nasjoner, ute i språk- og arbeidspraksis.