Tinn bidro med 46 941 kroner til Pantelotteriet i juli

Tall fra juli viser rekordstøtte fra Pantelotteriet til hjelpearbeidet i Telemark. I disse butikkene i Tinn spilles det mest med tomgodset.