Teknologi som trygger og truer ambulansehelikoptre

NLA benytter teknologien i helikoptrene fullt ut, men GPS-jammere utgjør en trussel for

ambulanseflygningen.

NLA benytter teknologien i helikoptrene fullt ut, men GPS-jammere utgjør en trussel for ambulanseflygningen.

Av
DEL

Moderne teknologi i kombinasjon med kreative hoder har økt sannsynligheten for at ambulansehelikoptrene kommer frem til ulykkesstedet på dager med dårlig vær. Før måtte flygerne krype under lave skyer hele veien til skadestedet, og de var avhengig av å se bakken.

Enkelte ganger lot det seg ikke gjøre å fly ambulanseoppdrag på grunn av lave skyer. Ved å utnytte GPS og annet utstyr vi finner om bord i rutefly, kan også ambulansehelikoptre fly inne i skyene med sikker høyde over bakken. Stiftelsen Norsk

Luftambulanse har utviklet sine egne rutiner, noe som gjør at de kan fly mer direkte til ulykkesstedene. De kan også fly i dårligere vær enn før. Teknologien gjør det mulig å fly raskere og tryggere med pasientene, en viktig gevinst når minuttene teller. Prosedyrene NLA har utviklet er unike.

GPS er nyttig for mange andre enn flygere og brukes på svært mange områder. Transportbransjen bruker GPS for å disponere flåten så godt som mulig. Enkelte sjåfører setter GPS-jammere i bilene sine for å skjule posisjonen ovenfor arbeidsgiveren sin.

Verdisaker kan merkes med varslingssystemer som bruker GPS til å fortelle hvor gjenstanden er. Kjeltringer bruker GPS-jammere for å skjule tyvgods.

De små jammerne dekker et avgrenset område. Russland har i lengre tid jammet GPS- signaler i store deler av Nord-Norge. På det mest ekstreme har de jammet så langt sør som til Sandnessjøen. Dette er i realiteten elektronisk krigføring. Utenriksministeren har protestert på dette.

Jamming er til fare for flysikkerheten, for GPS-jammerne slår ut deler av navigasjonsutstyret om bord i rutefly og helikoptre. Når rutefly eller ambulansehelikoptre flyr over GPS-jammere, går noe av utstyret i svart og flygerne mister viktig informasjon. Om dette skjer må ambulansehelikoptrene forlate området. De har prosedyrer som tar vare på flysikkerheten, men verdifull tid går tapt, noe som er til stor risiko for pasientene.

Det er uakseptabelt at folk bruker GPS-jammere. Politiet og tolletaten må få tilgang til utstyr som oppdager GPS-jammerne.


Video fra demonstrasjonstur med luftambulansen


Erlend Larsen

Trafikkflyger og stortingsrepresentant (H)

Medlem av helse- og omsorgskomiteenStiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet sine egne «veier» i luften, noe som gjør at de kan fly mer direkte til ulykkesstedene. Ambulanseflyger Erik Normann demonstrerer prosedyrene for stortingsrepresentant Erlend Larsen.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet sine egne «veier» i luften, noe som gjør at de kan fly mer direkte til ulykkesstedene. Ambulanseflyger Erik Normann demonstrerer prosedyrene for stortingsrepresentant Erlend Larsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags