Fylkesveiene skrapes for is

Nå blir det bedre å kjøre på fylkesveiene. Isen høvles ned og hjulsporene fjernes.