- Utbygging for enhver pris ?

- Utbygging for enhver pris?  spør  stortingsrepresentant Arne Nævra (SV). Den tidligere naturfotografen kommer til Rjukan for å snakke om hyttebygging, arealplanlegging og artsmangfold.