Gå til sidens hovedinnhold

Stokker om på Krokan Turisthytte

Nytt kjøkken og nye bunnsviller

Artikkelen er over 3 år gammel

Råtne bånnstokker ut og nye furustokker inn. Snart blir det også nytt kjøkken. Oppgraderingen av Krokan Turisthytte er i fulle gang.

Krokan oppgraderes

- De nederste stokkene her ved inngangen og på kortveggen skiftes ut. De er råtne. De har ligget ganske tett på bakken akkurat her, forteller Bjørn Strander, leder for bygningsavdelingen ved Norsk Industriarbeidermuseum.

I januar overtok Norsk Industriarbeider museum det rundt 150-200 år gamle verna bygget fra Helbergstiftelsen, samt seks andre bygg på tunet

- Vi måtte vente med å gå i gang da det var mye snø her, men nå har vi endelig begynt jobben, forteller han.

Kjerneved

Et par jekker holder huset oppe. Tre stokker skal byttes.

- En av de nye stokkene tilpasses her – ei furu som ble felt i fjor i Gransherad. Saktevoksende og rundt 200 år. Malmfuru – den kommer til å vare noen år, konstaterer museumshåndverker Tore Widvey.

- Er resten av huset lagd av lokal furu?

- To av de tre vi skifter blir i furu. Det har vi fått dispensasjon for. Den siste stokken blir i gran som resten av huset. En må vel gå ut i fra de den gangen brukte virke som er hogd rundt her, sier Strander.

Nytt kjøkken

Innen hytta åpner dørene for turister rundt St.Hans – tider skal også et nytt kjøkken være på plass.

- Det originale panelet her på kjøkkenet har vi tatt av og nummerert. Det skal på plass igjen, forteller Widwey.

I naborommet ligger panelet og en del av den gamle pappen lagret. Snekkerne må både ta hensyn til Mattilsynets krav og til fredningskravene. Uansett det blir vafler å få kjøpt i løpet av sommerferien.

Spor av gamle Krosso

I 2018 er det 150 år siden DNT kjøpte bygget som da var en del av gården Krosso på nedsiden av dagens Maristitunell. Etter en tid ble både bygget og navnet flyttet opp der vi ser det røde huset trone i dag. Her het det opprinnelig Nedre Foss gård, altså Fosso. Navn som i dag er fortrengt. Men spor fra den tida kan leses – blant annet på stokkene. Her kan du se spor av tetningsmassen som lå igjen på de gamle stokkene.

- Rugmel, sand og linolje er brukt for å tette meddragene innvendig. Mose har vi også funnet. Gulvet består av to lag plank, med papp imellom. Papp har det også vært mellom panel og tømmervegg, blant annet for å unngå trekken, påpeker Strander.