Tinn SV ønsker å heise det norske flagget litt oftere

- Nå er tiden moden for at vi begynner å heise flagget også på 8. mars !