Ap og H sa ja til deling av Lislerud

Rådmannen innstilte på å avvise søknaden om dele driftsenheten  Lislerud i Austbygde, men flertallet i samfunns- og miljøutvalget synes fordelene med å fradele Renholen fra Lislerud var større enn ulempene.