Mindre melkekvote for John Edvin

I 1980 var 84 melkebønder med på den meierifesten i Tinn. I dag er det kun åtte bønder igjen som leverer drikkemelk til Tine. Blant dem er John Edvin Bjørtuft. Nå må han redusere produksjonen.