Har Rjukan fått et gnagende beverproblem ?

Bever feller trær på Tvergrot.