Mattilsynet kontrollerte åtte vannverk i Tinn

Ved Mattilsynets kontroll av 47 vannverk i Telemark ble det konstatert regelbrudd i 7 av dem. De åtte vannverkene som ble sjekket i Tinn fikk ingen merknader.