Tinn er best i Norge

- Imponerende. Jeg har ikke sett renere plastinnsamling andre steder i Norge!