Alle fugler små og store de er – kommer de tilbake? – til Tinn?

Ja, enkelte  arter er i vekst, men så er det noen som kommer stadig sjeldnere tilbake.