Trygdeskandalen : Sjekker om noen kan ha blitt økonomisk skadelidende i Tinn

Terje Tønnessen - direktør i NAV Vestfold og Telemark- har ingen indikasjoner på at folk i Tinn er berørt, men han vil ikke utelukke av det kan være Tinn-saker blant de 2400 sakene som nå skal gjennomgås.  (arkivbilde)

Terje Tønnessen - direktør i NAV Vestfold og Telemark- har ingen indikasjoner på at folk i Tinn er berørt, men han vil ikke utelukke av det kan være Tinn-saker blant de 2400 sakene som nå skal gjennomgås.  (arkivbilde)

Over 2400 kan ha blitt økonomisk skadelidende som følge av omfattende feil hos både Nav og rettssystemet i tolkningen av EØS-rettsgrunnlaget i trygdesaker. Noen av disse kan være fra Tinn.

DEL

Tirsdag ble det klart at regjeringen bevilger 40 millioner kroner ekstra til Nav, mens Trygderetten får 5 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen. Pengene tildeles i 2020, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av Nav. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra Nav, får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår, sier hun.

Ifølge Aftenposten er minst 48 mennesker uskyldig dømt og over 2400 kan ha blitt økonomisk skadelidende som følge av omfattende feil hos både Nav og rettssystemet i tolkningen av EØS-rettsgrunnlaget i trygdesaker

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har mottatt informasjon fra Nav om at det er 46 anmeldelser som i dag er under etterforsking/påtalebehandling. Disse kommer i tillegg til de 48 rettskraftige dommene som bygger på feil rettsanvendelse. Busch pålegger påtalemyndigheten og politiet å gjennomføre følgende tiltak:

- Politiet må gå gjennom de oversendte listene fra Nav og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra Nav

- Ofrene skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptakelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten ny rettssak.

- Ofrene må få klar beskjed om de feilaktige dommene kan gi rett til erstatning eller oppreisning, og at man har krav på gratis juridisk hjelp hvis de fremsetter krav om det.

Riksadvokaten skriver i et brev at han forutsetter at disse tiltakene er gjennomført og involverte personer er blitt varslet senest 1. desember.

Busch «tilrår» også at politimestrene oppretter særskilte grupper til å følge opp alt dette arbeidet.

RA spurte leder i NAV Tinn – Brit Houge – om det kan være personer hjemmehørende i Tinn som har blitt skadelidende etter NAVs feil. Hun opplyser at henvendelser fra media i regionen angående denne saken håndteres av ledelsen i NAV Telemark og Vestfold.

Terje Tønnessen - direktør i NAV Vestfold og Telemark- har ingen indikasjoner på at folk i Tinn er berørt, men han vil ikke utelukke av det kan være Tinn-saker blant de 2400 sakene som nå skal gjennomgås.

- Om og eventuelt hvor mange av disse som er i Tinn, har vi ikke tall på per nå. Det jobbes fremdeles med å skaffe oversikt på nasjonal nivå, og man kan ikke si noe om hvor disse sakene er plassert geografisk, sier NAV-direktøren for Vestfold og Telemark til RA.

Artikkeltags