Enstemmig ja til bosetting

Et enstemmig kommunestyre gikk for å bosette 14 flyktninger i 2019 – i tråd med anmodningen fra IMDi.