Tinn kommune får refs fra revisor

Vestfold og Telemark revisjon IKS mener kommunens eierstyring har svakheter. De anbefaler kommunestyret å endre vedtektene slik at ordfører og rådmann fratas møteretten i Rjukan Næringsutvikling. Da ble det diskusjon.