Bergsland støtter ordføreroppropet

-  Jeg ser at navnet mitt ikke står der, men jeg har skrevet under dette oppropet. Jeg synes ikke noe om at kommunene skal bli fratatt kemneren, sier ordfører Steinar Bergsland.