Utvider Skirvedalen naturreservat med 5900 dekar

Regjeringen har vernet  29 skogområder i elleve fylker. Inkludert en utvidelse av Skirvedalen naturreservat som nå dekker 24 419 dekar fordelt på Tinn og Rollag.