Kommentar til forslag til budsjett for 2020

Av
DEL

Rådmann Rune Engehult foreslår i sitt budsjett for 2020 at det skal gjøres store innsparinger. Blant annet legges det opp til å fjerne 22 stillinger i oppvekstsektor og helsesektor. Det foreslås blant annet å legge ned skolene på Miland og i Hovin, og å fjerne 800.00 i driftstøtte til Rjukan Idrett. Idrettstilbudet sørger for at flere velger å ta videregående opplæring på Rjukan.

Utdanningsforbundet i Tinn mener at å kutte ansatte i skole og barnehage ikke harmonerer med kravene om bedre resultater på nasjonale prøver, kravene om kvalitet og kompetanse blant de ansatte i skole/barnehage, eller den nye stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 (2019–2020)).

Færre voksne i skole/barnehage vil gi enda mindre tid til en barnehage og en skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats.

Utdanningsforbundet stiller også spørsmål ved hvor stor innsparing det over tid vil være, å legge ned Miland og Hovin skole. Hvor mye av innsparingen vil bli spist opp av utgifter til elevtransport? blir utgifter til lønn lavere, eller flyttes bare de ansatte til annen skole? Kort og godt - er nedleggelsene verdt det?

Interessant er det også hvor lite ambisiøst det er å kutte i oppvekst og helse samtidig som man ønsker å beholde folk i kommunen, og i tillegg har et uttalt ønske om å få folk til å flytte hit.

Utdanningsforbundet i Tinn ønsker med dette innlegget å be det nye kommunestyret om å tenke nøye og grundig gjennom, om dette er det budsjettet de ønsker.

Utdanningsforbundet i Tinn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags