Torsdag kveld sendte ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland ut en pressemelding hvor han blant annet oppfordrer myndighetene til å ta et større økonomiske ansvar for å sikre kjelleren . Tidligere i uka ble det klart at Norsk Industriarbeidermuseum søker Tinn kommune om 4 millioner kroner til et sikring- og visningsbygg over tungtvannskjelleren. Et bygg som er beregnet å koste 38,8 millioner kroner. NIA søkte tidligere i år Kulturdepartementet (12 mill. kr ) og Riksantikvaren (12. mill kroner) om å bli med på spleiselaget. I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det ikke satt av penger til et slikt bygg . Tidligere i kveld ankom 11 stortingsrepresentanter til Vemork - nærmere bestemt stortingets Kommunal - og forvaltningskomite. Her fikk en omvisning i den berømte kjelleren med direktør Runar Lia som guide. Deretter bar det inn til middag i Maskinhallen. Fredag formiddag vil komiteen møte ordførere fra flere kommuner i fylket på Gaustablikk Høyfjellshotell. Ordføreren i Tinn og NIA - direktør Lia har her fått 30 minutter til å legge fram planene for Tungtvannskjelleren.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

"Tinn kommune har allerede utbetalt et betydelig beløp til utgraving av Tungtvannskjelleren. Kjelleren er nå funnet tilnærmelsesvis intakt, og det er kjempebra. En ny og stor attraksjon i vår kommune, i Norges- og verdenshistorien Når regjeringen ikke har funnet penger til bevaring av kjelleren i det foreslåtte statsbudsjettet for 2019, og samtidig «struper inntektene» til distriktskommuner som Tinn, mener jeg at Tinn kommune ikke kan bevilge 4 mill til prosjektet over de to neste årene over vårt driftsbudsjett, som det er søkt om. Beløpet finansierer ikke kjellerprosjektet alene, som er stipulert til ca 40 mill kroner. Tungtvannskjelleren er et nasjonalt og internasjonalt prosjekt, som først og fremst staten må ta ansvar for. Da må det bevilges penger til dette, og ikke veltes over på en enkeltkommune. Om kjelleren nå skal graves igjen i mangel på å håndtere utfordringen, må regjering og Storting avgjøre. Tinn kommunes primære oppgaver er å fortsatt levere gode oppvekst og omsorgstjenester nær folk. Når våre statlige overføringer synker, ser vi oss derfor nødt til å kutte dette i budsjettet, slik at vi kan fortsette forsøket på å levere de lovpålagte tjenestene kommunen er pålagt, nært folk.

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Ordfører