Valgt inn i hvert sitt SV-utvalg

Tinn SV har nå to medlemmer som er representert i moderpartiets politiske utvalg.