- Meget krevende å ta seg fram

Frivillige fra Røde Kors er på vei inn til forkommen turgåer i fjellet.