NCC kan få 7 av 11 asfaltkontrakter i Region sør

Av

NCC ligger godt an til å få to av de store asfaltkontraktene i Telemark.