Telemark og Vestfold Senterparti : Vil opprettholde dagens trafikkstasjoner

Årsmøtet i Telemark og Vestfold Sp vedtok resolusjoner som blant annet "Politihøgskolen til Stavern" og "Flytt riksantikvaren til Vestfold og Telemark". Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland er mest fornøyd med at årsmøtet stilte seg bak hans forslag om å bevare trafikkstasjonene i det nye storfylket.