- Du får stemme på kan !

Her følger del to av paneldebatten på Rjukanhuset onsdag .  Del en omhandlet skole, mens i del to sneiet de seks toppkandidatene innom barnehage, privatisering, befolkningsutvikling og økonomi. Her er noen utdrag fra hva som ble sagt i den to timer lange debatten.