Disse partiene leverte listene innen fristen

6 lokalpartier i Tinn har levert valglister innen fristen. Her er partiene og alle kandidatene.