Tinn kan tape rundt 90 millioner kroner -årlig - på omlegging av kraftbeskatningen. Ordføreren varsler kamp.

Tinn kan tape mellom 85 – 95 millioner kroner i året dersom rådene til et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg blir fulgt. – Dette vil i så fall være en tragedie for Tinn og mange andre kommuner her i landet, sier ordfører Steinar Bergsland.