Kjører betong på hele linja

Store mengder betong sprøytes nå over fjellskjæringer i Maristien. Nesten 1000 kubikkmeter går med for å sikre trygg trafikk.