Ja, det kan vi lese av meningsmålingen som RA har hatt på sine digitale sider. Hele 70 prosent av oss vil oppheve tvangsekteskapet mellom Telemark og Vestfold. Det er et sunnhetstegn, etter mitt syn, fordi det dreier seg om bl.a. nærhet, identitet og desentralisering. Dette står i sterk kontrast til Tinn formannskaps vedtak. Vedtaket er ikke representativt for hva folk flest mener. Det er udemokratisk at en så stor og prinsipiell sak ikke blir lagt fram for kommunestyret.

Så langt jeg har oversikt over så har de fleste andre kommuner lagt fram saken for kommunestyret, men i Tinn legger et flertall av partiene lokk på debatten. Siste kommune ut var Notodden der et flertall i kommunestyret vil skille Telemark og Vestfold. Mest overraskende er det at SP ikke ville ha saka til kommunestyret, de som har hatt dette som valgkampsak. SV forsøkte å få den tilkommunestyret, men fikk ikke støtte for det. Det står ikke til troende at det skulle være så vanskelig å forankre dette hos et breiere lag av politikere, og særlig i disse «Teams-tider». På meg virker dette som politisk latskap, at man ikke involverer flest mulig i en politisk prosess.


Steinar A. Miland

Tidligere fylkespolitiker